Wiercenie studni

Nasza firma zajmuje się wierceniem studni głębinowych zgodnych z przepisami i regulacjami prawa polskiego.

Specyfikacje techniczną reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dział II rozdział 6 § 31.1.

Więcej o tym dowiesz się tutaj.

Działamy szybko i profesjonalnie. Wykonujemy odwiert studni, przywozimy potrzebne materiały na miejsce (rury, filtry szczelinowe itp.) wykonujemy pomiary, pomagamy dobrać pompę do parametrów lustra statycznego i dynamicznego wody w odwiercie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej pełnej oferty studni głębinowych

Studnia w 1 dzień